25 May, 2021

พัดลมใช้ลมขับ(Pneumatic Fan) AEROWIN พัดลมนิวเมติกส์ BTF-II Series

พัดลมใช้ลมขับ(Pneumatic Fan) AEROWIN พัดลมนิวเมติกส์ BTF-II Series ไม่ใช้ระบบไฟ ใช้คอมเพรสเซอร์แอร์ BTF-II-40(16") พัดลมนิวเมติกป้องกันการระเบิดของ Aerowin นั้นมีการระบายอากาศการระบายออกและการระบายความร้อนในการใช้งานเช่นการกักเก็บเรือการขุดใต้ดินอู่ต่อเรือโรงกลั่นโรงงานปิโตรเคมีแท่นขุดเจาะน้ำมันแท่นขุดเจาะการก่อสร้างและอื่นๆ พัดลมใช้ลมขับมักใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการระบายอากาศและการถูกแดดเผาในสำนักงาน, น้ำมัน, อุตสาหกรรมทหาร,

Read More