25 May, 2021

มนต์รักดอกผักบุ้ง เลิกคุยทั้งยังอำเภอ – Mon Rak Dok Puk Bung

หนัง Mon-Ruk-Dok-Pak-Bung หรือชื่อไทยว่า มนต์รักดอกผักบุ้ง เลิกคุยทั้งอำเภอ ถ้าหากให้เลือกระหว่างความฝันกับหน้าที่ ควรเลือกอะไรดี และก็เป็นได้ไหมนะ ว่าเราจะทําอีกทั้งความฝันแล้วก็หน้าที่ ให้เป็นจุดหมายเดียวกัน เราจะรวมทั้งสองสิ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ไหมนะ มันจำต้องได้สิ ..ผักบุ้ง!!!ดอกผักบุ้ง (เจนนี่ ได้หมดถ้าเกิดสดชื่น)

Read More