25 May, 2021

ปรึกษากฎหมายฟรี โทร.061-1069577 ยากดีมีจนปรึกษาฟรี นักสืบราคาถูก

7 ข้อสังเกตในการเลือกทนายความ 1.”ประวัติดี”-ก่อนว่าจ้างทนายความควรสืบประวัติของทนายความผู้นั้นจากลูกความที่เคยใช้บริการหลายๆคน อย่าเชื่อหน้าม้าหรือผู้ที่แนะนำให้ท่านรู้จักทนายความ คนนั้นเพียงคนเดียว ซึ่งข้อนี้อาจจะทำได้ยากซักหน่อยสำหรับประชาชนทั่วไปที่ไม่มีที่ไม่ได้มีพรรคพวกมากหรือไม่เคยมีคดีความมาก่อน จึงควรใช้วิธีการสังเกตในข้อต่อๆไป 2.”มีข้อกฎหมายอ้างอิง” - ในการทำงานของทนายความ ทุกๆคดี จะต้องอาศัยตัวบทกฎหมาย ตำรากฎหมาย ความเห็นของอาจารย์กฎหมาย วิทยานิพนธ์

Read More