25 May, 2021

รับทำหมวก,เย็บหมวก หมวกโรงงานเป็นแบบหมวกใช้เฉพาะทางที่โรงงานสั่งผลิต

รับทำหมวก,เย็บหมวก หมวกโรงงานเป็นแบบหมวกใช้เฉพาะทางที่โรงงานสั่งผลิต รับทำหมวก เย็บหมวก หมวกโรงงานเป็นแบบหมวกใช้เฉพาะทางที่โรงงานสั่งผลิต เป็นหมวกที่มีตาข่ายด้านหลังของตัวหมวกไว้สำหรับเก็บรวบผม ไม่ให้เส้นผมหลุดร่วงลงในสินค้าที่กำลังผลิตอยู่ เพื่อควบคุมความสะอาดของสินค้า โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้หมวกประเภทนี้มักจะเป็นโรงงานผลิตอาหารหรือยา เครื่องสำอาง เพราะต้องเน้นเรื่องความสะอาดของสินค้าเป็นอย่างมาก จึงต้องให้พนักงานใช้หมวกโรงงาน รูปแบบหมวกโรงงานส่วนใหญ่แล้วจะเป็นทรงหมวกแก๊ป ตัวหมวกนั้นจะมีตาข่ายที่ช่วยในการระบายอากาศและเอาไว้คลุมหัวทั้งหมด โดยปีกหมวกนั้นจะมีขนาดเล็กกว่าหมวกแบบอื่นๆเป็นอย่างมาก

Read More