25 May, 2021

โครงหลังคา โทร 093-4649398 รับทำหลังคา ช่างโครงหลังคา

5 คำแนะนำในการคัดเลือกผู้รับเหมาต่างๆ ต่อไปนี้ 1. ควรดูจากผลงานที่ผ่านมาในอดีต ให้ทางผู้รับเหมาพาไปดูผลงานในอดีตพาชมงานไม่ปิดบังได้โดยอาจจะได้คุยกับเจ้าของบ้านที่เคยทำกับผู้รับเหมารายนั้น     ให้ผู้รับเหมาแจ้งเบอร์โทรลูกค้าที่เคยใช้บริการอย่างน้อย 6-10 ชื่อเพื่อทำการโทรสอบถามงานที่ผ่านมา 2. ควรเลือกผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์มากๆ นอกจากจะรู้ปัญหาได้ดีแล้วยังสามารถให้คำแนะนำต่างๆ ได้อีกด้วย

Read More