25 May, 2021

รับออกแบบโบรชัวร์ (Brochure) ตัวช่วยในการขายให้ดียิ่งขึ้น

โบรชัวร์ (Brochure) หรือโปสเตอร์อีกหนึ่งเครื่องมือทางการตลาดเป็นตัวช่วย Sale ในการขายของให้ดียิ่งขึ้น ส่วนมากมักใช้เป็นสื่อในการโฆษณาหรือส่งเสริมการขาย ตลอดจนการแนะนำประชาสัมพันธ์องค์กร กิจกรรม และผลิตภัณฑ์/บริการต่าง ๆ เนื่องจากพื้นที่ของโบรชัวร์มีจำนวนจำกัด เนื้อหาและรูปภาพเป็นส่วนประกอบที่ไม่ควรมองข้าม เพราะจำเป็นต้องนำเสนอใจความสำคัญ และสร้างความน่าสนใจในเวลาเดียวกัน เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจได้มากที่สุด

Read More