25 May, 2021

เกจวัดความดัน-อุปกรณ์วัดแรงดันบรรยากาศในระบบท่อ หรือในพื้นที่เก็บแรงดัน

เกจวัดความดัน-อุปกรณ์วัดแรงดันบรรยากาศในระบบท่อ หรือในพื้นที่เก็บแรงดัน เกจวัดความดัน คืออุปกรณ์ที่ใช้วัดแรงดันบรรยากาศที่เกิดขึ้นในระบบท่อ หรือ ในพื้นที่ที่เก็บแรงดันไว้เราสามารถหาค่าแรงดันได้จากเครื่องมือหลายชนิดเช่น บาโรมิเตอร์ แมนโนมิเตอร์หรือเกจวัดความดัน Pressure gauge และจะแบ่งได้ตามประเภทของย่านวัดออกเป็น 3 แบบ ด้วยกันคือ 1

Read More