25 May, 2021

อุปกรณ์ทำความสะอาดสินค้าจากโรงงาน เช่นไม้กวาด ไม้ถูพื้น แปรงขัดห้องน้ำ

อุปกรณ์ทำความสะอาดสินค้าจากโรงงาน เช่นไม้กวาด ไม้ถูพื้น แปรงขัดห้องน้ำ ถังพลาสติก ฟองน้ำ ถุงมือ ผ้าปิดจมูก แปรงขัดพื้นห้องน้ำ ที่ปั๊มชักโครกและอื่นๆ   แนวโน้มธุรกิจบริการทำความสะอาด หลังภาวะเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นคาดว่าจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งลูกค้าก็มีทั้งภาครัฐและเอกชน รัฐวิสาหกิจ

Read More