25 May, 2021

ปั๊มน้ำ 12 โวลต์-ศูนย์รวมระบบน้ำและอุปกรณ์ 12V & 24V

ปั๊มน้ำ 12 โวลต์-ศูนย์รวมระบบน้ำและอุปกรณ์ 12V & 24V ปั๊มดูดน้ำมัน DC 12V  (ปั๊มดูดน้ำมัน) สามารถที่จะใช้สำหรับน้ำและน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องจักร น้ำมันเครื่อง ดีเซล ตัวเครื่องทำจากเหล็ก ข้อต่อปั๊ม

Read More