25 May, 2021

ม่านม้วนซันสกรีน-ม่านม้วนกรองแสงกันแสงได้ 60- 70%

ม่านม้วนซันสกรีน-ม่านม้วนกรองแสงกันแสงได้ 60- 70% ม่านม้วนซันสกรีน กันแสงได้ 60- 70% ม่านม้วน ประเภท Sunscreen มีลักษณะเป็นม่านม้วนกรองแสง แต่ยังสามารถมองผ่านม่านม้วนออกไปภายนอกได้ การใช้ม่านม้วนประเภทนี้ทำให้มีวิสัยทัศน์ในการมองเห็นภายนอกได้แม้ในขณะปิดม่านม้วน สามารถเห็นบรรยากาศภาพวิวของภายนอกได้ ม่านม้วนประเภทนี้เหมาะมากสำหรับผู้ต้องการพักผ่อน

Read More